KoulutuksestaVinkkejä

Hyvä esihenkilötyö on laadukkaan ja kannattavan yritystoiminnan perusta

By 29/07/2020 No Comments

Ravintola-alalla on valtava haaste saada työntekijöitä ja asiaa täytyy tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yritykset voivat itse vaikuttaa siihen, millaisen työnantajamielikuvan he antavat ja osoittaa omalla toiminnallaan hyvien työntekijöiden arvostuksen.

Työntekijän sitoutuminen ja työssä kehittyminen ovat yrityksen toiminnan kannattavuuden näkökulmasta tarkasteltuna merkittäviä asioita. Jo ensimmäinen harjoittelujakso määrittää monelle nuorelle sen, jäävätkö he ylipäätään alalle. Harjoittelijoiden kautta yritys voi myös vaikuttaa siihen, millainen mielikuva harjoittelupaikasta jää yksilön lisäksi koko ryhmälliselle alaa opiskelevia henkilöitä. Esihenkilötyöhön panostamalla voidaan vaikuttaa tähän, sillä esihenkilön toiminnalla on suuri vaikutus niin työssä viihtymiseen ja pysyvyyteen kuin tuloksellisuuteenkin.

Ravintola-alan kohtaanto-ongelmasta tehdyn selvityksen ja siihen liittyvien haastattelujen perusteella sai sen kuvan, että alalla ei osata johtaa ihmisiä.  Haastatteluissa kävi ilmi, että osaava ja ihmisläheinen esihenkilö tekee työpaikasta miellyttävän ja luo myönteistä ilmapiiriä.

 Hyvät esihenkilöt voivat sitouttaa ravintola-alalle. He auttavat nuoria innostumaan, tarjoavat koulutuksia ja antavat sytykkeitä uuden oppimiseen. He jakavat vastuuta ja luottavat työntekijöihinsä, antavat palautetta ja tekevät työntekijöidensä työn näkyväksi.

-Miksi ravintola-ala ei houkuttele työttömiä työnhakijoita? -raportti

Raporttiin voi tutustua kokonaisuudessaan tästä: Miksi ravintola-ala ei houkuttele työttömiä työnhakijoita? –raportti

Koulutus strategisena osana yrityksen toimintaa

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia vahvistaa esihenkilötyötä kouluttautumalla. Saatavilla on kouluttautumismahdollisuuksia vasta-alkajan tarpeista (hygieniapassi, anniskelupassi, teemakohtaiset lyhytkoulutukset esim. kassatoiminnot, asiakaspalvelu) sekä tutkinnon osista koko tutkintoon ja aina esihenkilön syventäviin opintoihin saakka.

Jokaiselle esihenkilötasolle löytyy oma koulutusmahdollisuutensa. Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii niille, jotka kaipaavat lisää varmuutta omaan esihenkilötyöhönsä.  Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon avulla esihenkilökokemusta jo omaavat saavat lisätukea. Tästä voidaan jatkaa johtamisen erikoisammattitutkintoon tai yrittäjän ammattitutkintoon.

”Inhimillinen pääoma on tulevaisuuden työpaikkojen tärkein pääoma.”

-Johtamisen ja työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka

Tavoitteena lähiesihenkilön työ?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa paljon työkaluja ja näkemystä toimia lähiesihenkilön työssä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii henkilöille, jotka ovat siirtymässä esimerkiksi vuoropäällikön tehtäviin tai toimivat jo vuoroesihenkilöinä. Koulutuksessa pääsee valintansa mukaan perehtymään esihenkilötyön ohella työaikalainsäädäntöön ja kannattavuuteen sekä oppii ymmärtämään henkilöstön kehittämisen merkitystä. Koulutus ei ole alasidonnainen ja sen voi suorittaa helposti oppisopimuksella työn ohessa. Tämä on erinomainen tuki työpaikoille sitouttaa henkilökuntaa ja saada lähiesihenkilötyötä vahvistettua. Liiketoiminnan strategisen näkökulman kautta hyvä lähiesihenkilötyö vaikuttaa myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen ja tuottavuuteen.

Toimitko jo esihenkilönä tai esihenkilön sijaisena?

Aina kannattaa päivittää osaamistaan koulutuksen keinoin. Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto on suunnattu ravintola-alan esihenkilöille ja alasta jo vahvaa kokemusta omaaville. Tavoitteena on syventää esihenkilötaitoja ja laajentaa sekä vahvistaa kokonaisvaltaista osaamista omavalintaisilla osaamisalueilla. Näitä voivat olla esimerkiksi monimuotoisessa työyhteisössä toimiminen, liiketoiminnan kehittäminen ja vaikkapa yrittäjänä toimiminen.

Lue lisää koulutusmahdollisuuksista:

Työtön työnhakija: Kysy työllisyyspalveluiden yhteyshenkilöltäsi mahdollisuuksista suorittaa hygienia- tai anniskelupassi tai muita ravintola-alan lyhytkoulutuksia.

Otsikon kuva: Nathan Dumlao palvelusta Unsplash.

Petra Morbin

Petra Morbin

Innostuu mahdollisuuksien luomisesta ja uuden rakentamisesta

Leave a Reply